Ngoài vợ chồng ông Dũng lò vôi, một người ở Hà Nội tố ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt 50 tỷ đồng?

0
229

Sau vợ chồng ông Dũng lò vôi, thêm một số người đã lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.